Regulamin uczestnictwa

Nordic Walking

Regulamin uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych NORDIC WALKING- BABSKI RAJ

1. Zajęcia mają charakter ćwiczeń fizycznych prowadzonych w terenie otwartym i w lesie.

2. Prawo do udziału w zajęciach mają osoby, które wcześniej zgłosili swoje uczestnictwo.

3. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla wysiłku fizycznego oraz wypełnieniu ankiety o stanie zdrowia.

5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a dokonały zgłoszenia powinny stawić się w miejscu zbiorki z opiekunem prawnym w celu podpisania zgody na udział w zajęciach.

6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i dbałości o powierzony im sprzęt sportowy (kije Nordic Walking).

7. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać instruktorowi.

8.Wszystkie zajęcia dla uczestników są płatne według cennika.

9. Na zajęcia wymagane jest posiadanie stroju i obuwia sportowego.